Snäckevarps samfällighetsföreningar omfattar Snäckevarps Samfällighetsförening och Snäckevarps Vägförening.

Du är automatiskt ansluten till båda som fastighetsägare i Snäckevarp och i dokumenten ”Välkommen till Snäckevarp” och ”Trivselregler”, som du hittar på förstasidan, finner du grundläggande praktisk information.

Föreningarna har samma styrelse, valberedning och revisorer. Aktuella versioner av olika dokument och underlag som Arbetsordning, Fullmakter, personuppgiftshantering enligt GDPR samt Årsmöteshandlingar och senaste protokoll hittar du i menyn ”Dokument och formulär”.

Nuvarande styrelse:

Övre: 1 Namn – 2 Namn – 3 Namn – 4 Namn – 5 Namn

Nedre: 1 Namn – 2 Namn – 3 Namn – 4 Namn

Samfälligheten

Avgift: 2.150:-

Stadgar

Vägföreningen

Avgift: 850:-

Stadgar