I området finns det  3 st båthamnar tillhörande samfälligheten.

Hamnkarta

Priser båtplatser 2024

Kontaktperson båtplatser, hamnansvarige: Hans Westberg 072-2076675

Samfälligheten har placerat ut fyra stycken gästbojar för att tillfälligt angöra gästens båt. Det är tre stycken bojar i Fyrfjärden och en i Årsviken. Bojarna är vita. Här visas var de är placerade: Skiss samfällighetens gästbojar

Behövs en tillfällig båtplats vid en brygga kontaktas vår hamnansvarige Hans Westberg 072-2076675

I våra Trivselregler, se startsidan, hittar du information om våra hamnar, jollebryggan, fiske m.m.