Detta dokument laddar du ner och undertecknar för att ge någon fullmakt vid våra föreningsstämmor: FULLMAKT-Snäckevarp