2. Gården Norrtorp

Gården Norrtorp finns nämnd i skrift första gången på 1540-talet. Namnet Norrtorp anses syfta på att gården låg längst norrut på udden mot Årsviken.

Norrtorp var en av de tre gårdarna som tillsammans bildar den fastighet som nu ägs av Snäckevarps Samfällighetsförening.

Läs mer här

Länk till karta