8. Milsten

  • Inläggskategori:Platser

År 1649 beslutades att de som reste i Sverige skulle betala en avgift till den som körde – ofta en s.k. skjutsbonde. För att kunna beräkna skjutsavgiften måste man veta vägavstånden. Därför infördes en enhetlig mätning i landet och en mil bestämdes till 18 000 alnar, motsvarande 10 688 meter. Den milsten som står vid Snäckevarps gård ingick i det systemet.

Läs mer här

Länk till karta