12. Fyrtorps äng

Ängarna spelade en viktig roll i det gamla bondesamhället. De skulle dels ge vinterfoder till gårdens djur, dels fungera som betesmark efter det att höet skördats. För att ge så mycket foder som möjligt krävdes en hel del skötsel.  Fyrtorps äng finns utritad på kartor från år 1799 och framåt.

Läs mer här

Länk till karta