Du visar för närvarande 3. Värn vid Stugudden

3. Värn vid Stugudden

  • Inläggskategori:Platser

På Stugudden ut mot havet finns rester av militära värn. Under början av 1940-talet och senare under ”kalla kriget” byggdes flera militära anläggningar i Gryt, bl.a. i Orren – den långa fjärd som ligger en bit norr om Snäckevarp. Vidare byggdes anläggningar i Fyrudden-Ekön-Hummelvik-Häradskär. Värnen byggdes med fri sikt över inloppet till Orren och över inloppet till Rågetedalens hamn. Värnet på Stugudden var uppfört i sten och betong.

Läs mer här

Länk till karta