6. Ruin efter torpet Mörkebås

  • Inläggskategori:Platser

Torpet Mörkebås låg på gården Norrtorps mark. Det tycks ha varit bebott under ca 90 år, från omkring1750 till 1840. Mörkebås nämns i husförhörslängden från 1740/50-talen. Då bor här Carl Bengtsson, hustrun Christina, Anna (moder till Carl?), tvillingarna Pehr och Måns samt ”pojken” Måns.

Läs mer här

Länk till karta