4. Ruin efter torpet Tovebo

  • Inläggskategori:Platser

Torpet Tovebo låg på gården Norrtorps mark. Torp var under medeltiden nybyggen. När kung Gustav Vasa införde skattskyldighet för alla jordegendomar klassades de minsta gårdarna som torp. Senare blev torp benämningen för en mindre gård som arrenderades (”hyrdes”) av torparen, dvs. brukaren. Arrendet betalades ofta genom arbete, s.k. dagsverken, eller andra skyldigheter.

Läs mer här

Länk till karta