Du visar för närvarande 1. Värn vid Takviksudden

1. Värn vid Takviksudden

Under början av 1940-talet och senare under ”kalla kriget” byggdes flera militära anläggningar i Gryt. Lämningar av ett värnkomplex från 1940-talet finns på berget på Takviksudden. Värnet byggdes med fri sikt över Orrens inlopp. Syftet med värnet var i första hand spaning och att hindra att fienden trängde in i skärgården.

Värnet på Takviksudden var en enkel konstruktion i sten, möjligen med tak i trä eller presenning. Värnet var bemannat med 3–4 soldater. Dessa tillhörde sannolikt lokalförsvarsförband knutna till regementet I 4 i Linköping. Utrustningen bestod av kikare, gevär och i vissa fall en kulspruta.

Läs mer här

Länk till karta