Föredrag om militären i Gryt

Föredrag av överstelöjtnant Olof Sahlén om den militära verksamheten i Gryt under 1900-talets slut. Olof Sahlén var en av de sista cheferna för förbanden i Grytsområdet.

“Militären i Gryt”, tisdag 5 juli klockan 18.00 – ca 19.30 i Norrtorpsladan

 

 

För att täcka resekostnaderna ber vi deltagarna om ett frivilligt bidrag på 20 kr.
Helst via swish.

Inbjudan föredrag_Gryts militärer 5 juli 2022

Snäckevarps Samfällighetsförening.