Du visar för närvarande Vildsvin orsakar skador på Snäckevarp 

Vildsvin orsakar skador på Snäckevarp 

De senaste veckorna har vi på flera ställen haft besök av vildsvin på Snäckevarp. De har på vissa håll orsakat stora skador på gräsmattor och odlad mark. Bland annat vid Norrtorp har det uppstått stora skador. Både på våra gemensamma områden vi poolen och på enskilda tomter.

Vår viltvårdskommitté har därför fått tillstånd att bedriva skyddsjakt på området. Detta har skett genom att nattetid genom sitta vid Norrtorp på pass för att skjuta, men det har tyvärr inte givit något resultat. Man har också arrangerat drevkedjor som gått igenom de närbelägna skogsområdena för att driva ut och störa vildsvinen. Vid dessa tillfällen har man inte sett eller stött upp några vildsvin vilket sannolikt betyder att har sitt tillhåll utanför vårt område och går in på vår mark nattetid för att söka mat och då bökar i jorden vilket medför att våra gräsmattor förstörs.

För att vidta ytterligare en åtgärd för att få stopp på besöken har vi nu fattat beslut om att införskaffa en vildsvinsfälla som inom kort kommer att sättas upp på vår mark. Med den och tillhörande teknisk utrustning kan vi se när grisar går in i fällan och manövrera grindar så att svinen stängs in och därefter kan avlivas.