Du visar för närvarande Kulturarvsrapport med bilder på objekt

Kulturarvsrapport med bilder på objekt

En gedigen genomgång av kuturobjekt i området har genomförts vilket underlättar för oss att diskutera beslut om åtgärder i styrelse och på föreningsstämmor framöver. Ta gärna del av det fina materialet!

Kulturarv rapport_2021

Bilder_kulturobjekt_2021

Markbilder_2021

Karta kulturobjekt

Karta_marker