You are currently viewing Säljbroschyr Snäckevarp från 1971!

Säljbroschyr Snäckevarp från 1971!

  • Inläggskategori:Övrigt

Vi har via en medlem fått tillgång till den ursprungliga säljbroschyren då området bildades! Priserna för tomterna tror vi kan ha legat mellan 25.000-70.000:-.

Säljbroschyr Snäckevarp 1971