Du visar för närvarande Gammaldags slåtter, Fyrtorps äng 19 och 22 juli

Gammaldags slåtter, Fyrtorps äng 19 och 22 juli

Gammaldags slåtter

Onsdag  19 juli, kl. 10.00 – ca 12.30

Lördag  22 juli, kl. 10.00 – ca 12.30

Fyrtorps äng, Snäckevarp

Fyrtorps äng ska utvecklas till en blomsteräng av samma kvalitet som Hagby äng. Därför ska gräset slås och fraktas bort. I år ska det ske på gammalt vis. Vi ska få hjälp av av hästar, gamla maskiner och gamla redskap. Arbetet inleds med slåtter onsdag den 19:e juli, 10.00 – 12.30 (ca). Den som vill får också pröva på att slå med lie. På lördag den 22:e ska det slagna gräset hässjas eller stackas – om vädret så tillåter. Då är många händer välkomna! Kan eller vill du inte hjälpa till handgripligen är du välkommen som publik!

Fyrtorps äng ligger vid parkeringen till Fyrfjärdshamnen.

Obs!

Om det blir regn kan vi behöva byta datum. Håll därför utkik på webb-platsen efter information om eventuella ändringar!