Birger Jägtoft har gått ur tiden

En av samfällighetens tidigare ordförande, Birger Jägtoft, har gått ur tiden. Birger var ordförande i styrelsen åren 1985 – 1988. Utöver denna roll var Birger en stor entusiast ifråga om markvård och vården av våra kulturminnen. Han brann särskilt för bevarandet av skärgårdsnaturen inom samfällighetens område. Vi hade många och givande kontakter med honom under senare år, bl.a. i samband med vår inventering av kulturminnen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Birger gjorde samfälligheten stora tjänster. Vi kommer att minnas honom för det, men också för den glada och positiva person han var.

 

Gunnar Enequist           Per-Erik Lundh