Du visar för närvarande Förändringar i vår momshantering

Förändringar i vår momshantering

Som ni säkert kommer ihåg så införde våra två samfälligheter momsredovisning för en tid sedan enligt Skatteverkets då nya regler. Nu har information kommit till oss helt nyligen som säger att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fastslagit att Skatteverkets regler gällande moms för Samfälligheter inte var rätt att införa.

Detta betyder sannolikt att vi behöver ändra våra rutiner för momshantering igen. Hur det kommer att gå till återkommer vi till så snart som Skatteverket utformat direktiv för hur det ska gå till.

/Styrelsen