Du visar för närvarande Renovering av brygga, badplatsen i Fyrfjärden

Renovering av brygga, badplatsen i Fyrfjärden

Just nu pågår det ett utbyte av trävirket på den ena av badbryggorna i Fyrfjärden.

Arbetet kommer att pågå ett antal veckor från nu och framåt, litet beroende på väder och vind.

Utbyte av förankringar (rör etc.) kommer också att utföras efter det att trävirket är utbytt.

OBS! innan bryggan är färdig råder där tillträde förbjudet för obehöriga, detta gäller både vardagar som helger!

Det finns lösa brädor och ej färdigmonterade reglar etc. vilket innebär stor olycksrisk att tillträda bryggan innan den är besiktigad och klar