Snäckevarps historia

Snäckevarps historia

Från ett levande kulturlandskap till ett lovande fritidsområde

Ja, så lyder titeln på det föredrag som Birger Jägtoft kommer att ha vid två olika tillfällen i Klubbladan vid poolen!

Birger ger en beskrivning i ord och bild om hur Snäckevarp som fritids- och bostadsområde förändrats under 40 år.

Tid: Onsdag 24 juli klockan 19.00 (- ca 20.00)

eller

Tid: Tisdag 30 juli klockan 19.00 (-ca 20.00)

Plats: Klubbladan vid poolen