Du visar för närvarande Snäckevarps historia

Snäckevarps historia

Från ett levande kulturlandskap till ett lovande fritidsområde

Ja, så lyder titeln på det föredrag som Birger Jägtoft kommer att ha vid två olika tillfällen i Klubbladan vid poolen!

Birger ger en beskrivning i ord och bild om hur Snäckevarp som fritids- och bostadsområde förändrats under 40 år.

Tid: Onsdag 24 juli klockan 19.00 (- ca 20.00)

eller

Tid: Tisdag 30 juli klockan 19.00 (-ca 20.00)

Plats: Klubbladan vid poolen