Du visar för närvarande Hålla rent vid tomtgräns

Hålla rent vid tomtgräns

Påminnelse inför det som kallas röjning och slåtter i dikesrenar om några veckor – vi har som fastighetsägare skyldighet att se till att grenar inte hänger ut över vägen!
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/Underhall-av-enskild-vag/Rojning-och-slatter/