Du visar för närvarande Utförda förbättringar i våra hamnar

Utförda förbättringar i våra hamnar

Vi är nu nästan klara med våra planerade 2021- vår-aktiviteter i våra vackra hamnar.

Notbryggan

Notbryggan är nyrenoverad / uppriktad och med nya bärande balkar och ny kantbeläggning för säkrare angöring.

Vissa bojar är utbytta till nya miljövänligare typ och arbetet fortsätter efter hand.

Rågetehamnen

Hamnen är förnyad med en renoverad brygga vid vändplanen och där bojförtöjning ersatts med

nya Y-Bommar för att underlätta förtöjning.

Gångbryggan har helt nya och miljövänliga bojar som också är utmärkta med bryggnummer,

detta för att enklare hitta sin boj vid angöring.

Det skall levereras och monteras ytterligare två stora bojar längst ut på gångbryggan, plats 10 och 11.

Leveranstid har skapat problem men vi är lovade dessa bojar i slutet av Maj.

Fyrfjärden

De kvarliggande elstolparna är ännu ej bortfraktade, men kommer att ske senare än planerat.

Fastsättningen med kätting på Bergsbrygga 1 har utförts under våren och Bergsbrygga 2 kommer att

besiktigas under hösten -21 och efter behov att bytas ut.

Det finns vakanta platser med Y-Bom och med boj i både Rågetehamnen och Fyrfjärden.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta hamnansvarig.

 

Trevlig (båt)-sommar

Hans Westberg

072 2076675

Hans-westberg@telia.com