Du visar för närvarande Åtgärder i skogen

Åtgärder i skogen

Som beslutats på samfällighetens årsstämma så ska tre av våra skogsområden gallras. Det gäller områden 5, 6 och 8 på nedanstående karta.
Arbetet kommer att utföras under perioden vecka 50 2021 tom vecka 4 2022. Närboende kan till och från uppleva störningar av ljud och transporter under den perioden.  Vi ber er ha överseende med eventuella störningar ni upplever under den tiden.

Utöver dessa tre nämnda områdena kommer skadade träd, framför allt granar skadade av granbarkborre att plockas ned på andra ställen under samma period.
Frågor besvaras av markansvarig Mats Rosander via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter på hemsidan).