Du visar för närvarande Översiktsplan Valdemarsvik

Översiktsplan Valdemarsvik

Översiktsplanen för Valdemarsvik finns nu tillgänglig på Kommunens hemsida http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende–Miljo/Bygga–Bo/Utstallning-av-oversiktsplan/ samt på bordet i ladan vid poolen.

Dokumentet “Samrådsredogörelse” sidan 25 innehåller Snäckevarps Samfällighets yttranden om planen.