Du visar för närvarande Förslag till nytt Skärgårdsprogram – remiss

Förslag till nytt Skärgårdsprogram – remiss

Vi har fått en aktuell information från Regionledningskontoret. Ta gärna del av underlaget och lämna synpunkter till någon av oss i styrelsen eller direkt till Anna Karlin.

“Mellan den 15 juni – 15 oktober 2024 finns förslag till Skärgårdsprogram för Östergötland och Kalmar län ute för remiss.

Ni får det här meddelandet eftersom er föreningen finns inom skärgårdsområdet och vi vill gärna veta vad ni tycker om förslaget.

Se mer information här: Missiv remissversion Skärgårdsprogram.

Synpunker lämnas till:  

Anna Karlin

Skärgårdsutvecklare

Regionledningskontoret
Region Östergötland

Telefon: 010-103 23 77
Mobil: 072-463 02 95
anna.karlin@regionostergotland.se”