Du visar för närvarande Vandring längs samfällighetens södra gräns

Vandring längs samfällighetens södra gräns

Under kvällen den 20 juli genomfördes den annonserade vandringen längs samfällighetens gräns mot Kyrkans marker, söder om väg 212. Vandringen startade vid A-infarten och avslutades vid Lilla Kallkärr. Som tur var blev inte alls så varmt som hade befarats, eftersom det blåste behagligt under kvällen.

Vandringen var ett led i att försöka levandegöra vårt kulturarv i enlighet med den inventering som gjorts nyligen. Fem personer mötte upp för att ta sig fram i gränstrakterna under ledning av Gunnar Enequist och Per-Erik Lundh.

Terrängen är delvis besvärlig med berg och raviner liksom ris och grenar som lämnats kvar i efter avverkning för ca tio år sedan.

Deltagarna konstaterade att det finns såväl gamla som nya gränsmarkeringar liksom en lång och fin stengärdsgård mitt i skogen, invid fastigheten stora Kallkärr.

Under fikapausen berättade Per-Erik Lundh om planerna på naturreservatet Gamlebofjärden, söder om och med gräns mot delar av vår mark som nog inte många känner till.