Du visar för närvarande Uppdatering rörande landbryggan i Rågetehamnen

Uppdatering rörande landbryggan i Rågetehamnen

Renovering av den befintliga landbryggan i Rågetehamnen löper på mycket bra!

Det förhållandevis milda vädret har gjort att arbetet har kunnat startat upp litet tidigare än planerat och så här långt har vi inte stött på några större problem.

OBS! innan bryggan är färdig råder där tillträde förbjudet för obehöriga, detta gäller både vardagar som helger!

Det finns lösa brädor och ej färdigmonterade reglar etc. vilket innebär stor olycksrisk att tillträda bryggan innan den är besiktigad och klar.

Dessutom blir byggarbetarna störda i sitt arbete.