Du visar för närvarande Information om nedsläckt belysning

Information om nedsläckt belysning

Av besparingsskäl kommer vi från och med  nu fram till 1 april att  släcka ned belysningen i Rågetehamnen.

Detta innebär även att vägbelysningen fram till hamnen kommer att släckas.