Du visar för närvarande Renovering av Rågetebryggan

Renovering av Rågetebryggan

Nu håller vi på att starta upp projektet gällande renovering av den befintliga landbryggan i Rågetehamnen. Ett uppstartsmöte har hållits med entreprenören, Roger Holmbergs Bygg AB och arbetet kommer att starta inom de närmaste veckorna.

Hela arbetet kommer att vara klart i god tid inför båtsäsongen 2023 men under byggtiden kommer det inte vara möjligt att beträda bryggorna.  En arbetsbod kommer att ställas upp på parkeringen vid infarten och bommen kommer att hållas öppen för att underlätta för byggtrafiken. Det kan också bli så att belysningsstolparna kommer att lysa (även dagtid)  för att få till  byggström på enklast vis.

Omfattningen på arbetet är att byta befintligt trävirke (bryggdäck och bärlinor) på en inledande sträcka av bryggan på 85 meter. Den yttre bryggskoningen behålles liksom de befintliga betongfundamenten. I samband med detta breddas bryggan (till ca 2,4m) och på två ställen byggs ytterligare bredd som kan passa för sittplatser/ fikaställen med bänk och bord. Ett enklare räcke är också planerat på insidan av bryggan mot berget för att minska risken för olyckor.

Vid ev. frågor kontakta gärna vår ansvarige för Hamnar och stränder,  Stefan Roman 070-1096189.