Du visar för närvarande Ekoxeuppropet i Östergötland

Ekoxeuppropet i Östergötland

Nu behöver Länsstyrelsen hjälp av allmänheten med att följa utvecklingen av ekoxens utbredning i Sverige. Den fridlysta ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena och är skyddad inom hela EU. Ekoxen är sällsynt i Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland.

I Snäckevarp har den setts lite då och då, den har ett väldigt speciellt flygsätt och hanen är riktigt stor!

Här hittar du länken till rapporteringssidan: Ekoxeuppropet