Du visar för närvarande Föreningsstämmor genomförda

Föreningsstämmor genomförda

Igår, lördag, genomfördes föreningsstämmorna i Norrtorpsladan. Mer än 50 personer var på plats på de två stämmorna, effektivt ledda av Peder, dokumenterade av Loulou och redovisade av Mats samt vår revisor Rolf.

Inga kontroversiella ärenden av handlades på stämmorna. Vi måste höja avgifterna med ca 12% pga av att vi nu är momspliktiga, investeringarna i den fina Rågetebryggan presenterades, kulturverksamheterna med bland annat de kommande slåtterdagarna på traditionellt sätt redovisades och detta och övrigt från verksamheterna återfinns i årsmöteshandlingarna.  Elisabet Maddison avtackades och så kommer även göras med Lars Lengman och Anna Amren som var förhindrade att delta.

Protokollen kommer att publiceras inom 2 veckor.

Den nya styrelsen konstituerade sig efter mötet – ni ser medlemmarna på föreningssidan.