Här är en karta över hela Snäckevarp.

Ladda hem den här som PDF. 

.. och ytterligare en som den dåvarande styrelsen tog fram 1985 och som finns som pdf-fil här