Du visar för närvarande Gryt i litteraturen – uppdaterad

Gryt i litteraturen – uppdaterad

Litteratur om Gryt

Förteckningen över litteratur om Gryt har uppdaterats med flera verk. En komplettering avser en liten skrift om konstnären Gustav Adolf Fahle från Norrköping. Han levde 1906 – 1989 och var en av de riktigt stora östgötska konstnärerna. Fahle tillbringade en lång rad somrar på Harstena och många av hans målningar har skärgårdsmotiv. I skriften berättar han om hur skärgården och dess folk har påverkat hans måleri. Boken finns på biblioteket i Gryt. Vidare ingår nu boken Vettar och sjöfågeljakt i förteckningen. Den innehåller bl.a. texter om Alsing Svensson från Fångö och Axel Olsson från Tvegrensholmen. Dessutom är förteckningen kompletterad med en skrift om Österströms rederi och ett omfattande verk om tonsättaren Ture Rangström. Han tillbringade många somrar i Gryt, särskilt på Törnsholmen vid Grönsö. Mycket av hans musik är direkt inspirerad av vår skärgård. Den sistnämnda boken finns bl.a. på Universitetsbiblioteket i Linköping.

Hälsar Gunnar Enequist

 

Klicka här för att hitta förteckningen