Du visar för närvarande Nyordning på ristippen

Nyordning på ristippen

En upprensning och omstrukturering har nu gjorts på vår ristipp. Dels för att få bättre ordning och struktur på det vi lämnar. Dels för att göra det lättare att få bättre plats med det som lämnas och förbättra logistiken bland annat vid infartsvägen.

Bilden visar att vi nu har tre olika områdena som vi kan lämna material på och hur de är placerade. Snäckevarps Ristipp uppdelning 2024 Det finns också blåa skyltar på själva ristippen som ger vägledning.

De tre olika områdena är

  • Kompostmaterial
  • Ris och grenar
  • Tomma båtvagnar som får placerar här när båten är i sjön.

Det som också är nytt är att inget material får lämnas vid infartsvägen där det tidigare fanns plats för kompostmaterial.

Vi har också avsatt en rejäl plats för staplat ris som ligger där på tork ca 1 år för att sedan kunna flisas/återvinnas och säljas till biobränsle. Samfälligheten får genom detta in pengar som kan användas till nytta för oss. Det är stora lastbilar och aggregat som behöver ta sig in för att flisa och hämta flis så vänligen beakta att inte lägga ert ris för nära den stora högen.

Om vi är noga och följer den här strukturen så slipper samfälligheten den extra kostnad med maskiner som vi har haft flera gånger varje år för att städa upp och hantera det som inte placerats rätt.