Du visar för närvarande Nya vägbommar

Nya vägbommar

Nu har de nya vägbommar kommit på plats vid vägen till Rågetehamnen (flyttad)  och vid vägen till jollebryggan (ny).

Detta har vi gjort som led i att försvåra för ev. båtstölder mm.

Det sitter kodlås på bommarna med samma kod som tidigare meddelats.