Du visar för närvarande Uppmaning att ta bort frukt för att undvika vildsvin

Uppmaning att ta bort frukt för att undvika vildsvin

Från vår jaktgrupp: “Vi har hört att grisarna har tagit sig in på  tomt och ätit fallfrukt. Troligtvis på handelsträdgården. Det vore bra om de som har tomter i ytterområdena i Snäckevarp har möjlighet att ta bort eventuell frukt på marken för att förhindra påhälsning av vildsvin. Hälsningar Peter”