Du visar för närvarande Släckt i Rågetehamnen

Släckt i Rågetehamnen

Av besparingsskäl kommer vi från och med  nu fram till 1 april att  släcka ned belysningen i Rågetehamnen.

Detta innebär även att vägbelysningen fram till hamnen kommer att släckas.

Enligt avtal disponeras båtplatserna under tiden 1/5 – 31/10 varje år.

Vänligen /Styrelsen