Du visar för närvarande Beläggningsarbete Norrtorpsvägen

Beläggningsarbete Norrtorpsvägen

Vi kommer att utföra beläggningsarbete på Norrtorpsvägen 17-18/6-2024 (mån-tis) och lägga ny asfalt.

Det innebär att Norrtorpsvägen kommer att vara avstängd under arbetet. Vissa delar kommer man att komma åt periodvis men det kommer att åka transporter med asfalt utmed Norrtorpsvägen under hela arbetet.

Boende på Takviksvägen kommer också att påverkas av arbetet då infarten är från Norrtorpsvägen.

Mail skickas till alla boende i området som har meddelat mailadress och lappar kommer att läggas i brevlådor till berörda boende. Information kommer att gå även till t ex kommunen samt räddnings- och hemtjänst.

Vid problem kan ni kontakta mig (Göran) på 070-6565336.

Styrelsen Snäckevarps Vägförening

/Göran Johansson