Läs mer om artikeln Snäckevarpsprofiler – Birger Jägtoft
Bilden är tagen i mitten av 1980-talet när Birger var ledare för en markvårdsvandring på Samfällighetens mark söder om väg 212. Birger demonstrerar en gammal gränsmarkering, sk skälsten, som står i gränsen mellan vår mark och kyrkans mark (Strömmen). Ett flertal sådana skälstenar finns bevarade i vår gräns. Skälstenar var flata stenblock som restes som gränsmarkeringmed den flata sidan i gränsriktningen. Markeringarna kan vara mycket gamla.

Snäckevarpsprofiler – Birger Jägtoft

Det började 1954 I mars 1979 fanns en liten radannons i DN om ett fritidshus till salu. Huset fanns i Snäckevarp. En som såg den var Birger Jägtoft. Han kände…

Fortsätt läsaSnäckevarpsprofiler – Birger Jägtoft

Översiktsplan Valdemarsvik

Översiktsplanen för Valdemarsvik finns nu tillgänglig på Kommunens hemsida http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Bygga--Bo/Utstallning-av-oversiktsplan/ samt på bordet i ladan vid poolen. Dokumentet "Samrådsredogörelse" sidan 25 innehåller Snäckevarps Samfällighets yttranden om planen.

Fortsätt läsaÖversiktsplan Valdemarsvik