Översiktsplan Valdemarsvik

Översiktsplanen för Valdemarsvik finns nu tillgänglig på Kommunens hemsida http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Bygga--Bo/Utstallning-av-oversiktsplan/ samt på bordet i ladan vid poolen. Dokumentet "Samrådsredogörelse" sidan 25 innehåller Snäckevarps Samfällighets yttranden om planen.

Fortsätt läsaÖversiktsplan Valdemarsvik