Påminnelse alla båtägare!

I senaste Informationsbrevet skrev vi om detta, och vi saknar fortfarande svar från många! Vi ber er att återkomma med information senast den 7:e februari! TACK!! ” Hamnar och båtplatser…

Fortsätt läsa Påminnelse alla båtägare!

Snäckevarps Trivselkommitté

På senaste Styrelsemötet kom idén upp att starta en Trivselkommitté här på Snäckevarp! Vi hoppas att några av er vill vara med och starta upp detta - hör av dig…

Fortsätt läsa Snäckevarps Trivselkommitté

Snäckevarps historia

Från ett levande kulturlandskap till ett lovande fritidsområde Ja, så lyder titeln på det föredrag som Birger Jägtoft kommer att ha vid två olika tillfällen i Klubbladan vid poolen! Birger…

Fortsätt läsa Snäckevarps historia

Nytt postnummer i Gryt!

Från och med 5:e mars så har vi nytt postnummer i Gryt. 610 42 är numera stängt och vi har fått 615 96 som nytt nummer. Glöm inte att meddela…

Fortsätt läsa Nytt postnummer i Gryt!

Var aktsamma i dikena!

Vi uppmanar till aktsamhet i dikena om ni avser att sätta upp "varning för katten" eller andra skyltar/pinnar som medför att dessa sticks ner i marken. Vår fiberkabel löper utmed…

Fortsätt läsa Var aktsamma i dikena!

Översiktsplan Valdemarsvik

Översiktsplanen för Valdemarsvik finns nu tillgänglig på Kommunens hemsida http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Bygga--Bo/Utstallning-av-oversiktsplan/ samt på bordet i ladan vid poolen. Dokumentet "Samrådsredogörelse" sidan 25 innehåller Snäckevarps Samfällighets yttranden om planen.

Fortsätt läsa Översiktsplan Valdemarsvik

VA plan

Här kan ni ladda ner en PDF från kommunen.

Fortsätt läsa VA plan