Hålla rent vid tomtgräns

Påminnelse inför det som kallas röjning och slåtter i dikesrenar om några veckor - vi har som fastighetsägare skyldighet att se till att grenar inte hänger ut över vägen! https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/Underhall-av-enskild-vag/Rojning-och-slatter/

Fortsätt läsaHålla rent vid tomtgräns

Snäckevarps historia

Från ett levande kulturlandskap till ett lovande fritidsområde Ja, så lyder titeln på det föredrag som Birger Jägtoft kommer att ha vid två olika tillfällen i Klubbladan vid poolen! Birger…

Fortsätt läsaSnäckevarps historia

Översiktsplan Valdemarsvik

Översiktsplanen för Valdemarsvik finns nu tillgänglig på Kommunens hemsida http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Bygga--Bo/Utstallning-av-oversiktsplan/ samt på bordet i ladan vid poolen. Dokumentet "Samrådsredogörelse" sidan 25 innehåller Snäckevarps Samfällighets yttranden om planen.

Fortsätt läsaÖversiktsplan Valdemarsvik